Historie

Dette er sagbruket Rustadsaga som lå litt nedenfor kafeen ved Skraperudbekken. Bygningen, som i dag er kafé, ble kalt Saghøi fordi den lå på høyden over sagbruket. Sagbruk, mølle og spinneri er blitt drevet ved bekken fra Nøklevann til Skraperudtjern.

Sagbruksvirksomheten startet i slutten av 1600-tallet, og ble drevet frem til 1954 under forskjellige eiere. Rustadsaga var tidligere en plass under Rustad gård, men eies i dag av Oslo Kommune og leies ut til bestyrerpar som driver for egen regning.

Servering har det vært på Rustadsaga fra tidlig 1920-tallet i stua til familien Halvorsen som da bodde her, og samtidig arbeidet på sagbruket. Datteren Ruth drev Rustadsaga frem til 1977. Damen med bøttene er Ruth som ikke hadde dagens moderne fasiliteter til å hjelpe seg i det daglige arbeidet.

Det ble bygget peisestue i 1958, etter at Marka ble tatt i bruk av alle som flyttet inn i nye boliger på Bøler, Bogerud og Skullerud. Utvidelser også i 1962, 1984 (privatbolig), 2000 (kafeen og handikaptoalett) og sist i 2006 (inngangsparti).

Sissel Ullevålseter med familie har drevet Rustadsaga siden 1993.